Mata Kuliah Pilihan III : SKS
Teknologi Nano 3
Teknologi Plasma dan Ozon 3
Biomaterial 3
Teknologi Membran 3
Teknik Elektrokimia 3
Teknik emulsi dan Koloid 3